Interessante referenties

  • De Vries E, Kuijpers TW, van Tol MJ, van der Meer JW, Weemaes CM, van Dongen JJ. Immunologie in de medische praktijk. XXXIV. Diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis: inleiding. [Immunology in medical practice. XXXIV. Screening for suspected immunodeficiency: Introduction]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Nov 11;144(46):2192-6. Review. Dutch. PubMed PMID: 11103255.
  • De Vries E, Kuijpers TW, van Tol MJ, van der Meer JW, Weemaes CM, van Dongen JJ. Immunologie in de medische praktijk. XXXV. Diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis: onderzoeksprotocollen voor patiënten met opportunistische of recidiverende ernstige infecties, sterke vermagering en niet-gedijen (‘failure to thrive’). [Immunology in medical practice. XXXV. Screening of suspected immunodeficiency: diagnostic protocols for patients with opportunistic or recurrent severe infections, wasting and failure to thrive]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Nov 11;144(46):2197-203. Review. Dutch. PubMed PMID: 11103256.
  • De Vries E. Recidiverende luchtweg- en KNO-infecties bij kinderen: wat is niet meer normaal? Modern Medicine 2002 (9) 527-530.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.