Huisartsen

U heeft een kind onder uw hoede waarvan de ene oorontsteking nog niet voorbij is, of de volgende koortsperiode staat alweer voor de deur. De KNO-ingrepen hebben weinig effect, de medicatie voor bronchiale hyperreactiviteit evenmin. De ouders zijn bezorgd…
Of een volwassene waarvan het wel lijkt of hij/zij elke infectie die langskomt oppikt, en er bovendien daarna nog maar moeilijk van afkomt; die altijd moe is, geen fut heeft, geen energie. Die de ene (chronische) sinusitis na de andere heeft, of meer dan eens een pneumonie. Of bij wie die astma of COPD maar niet onder controle te krijgen is…

Zou er sprake kunnen zijn van een afweerstoornis?

Uiteraard maken vooral jonge kinderen veel infecties door, 6-8 keer per herfstwinterperiode is vaak nog volkomen normaal. Maar oudere kinderen, volwassenen en mensen van middelbare leeftijd horen over het algemeen weinig last van infecties te hebben.
Er zijn soms onderliggende oorzaken aanwezig voor frequente infecties, waar vaak iets aan te doen is. Adequate behandeling kan de kwaliteit van leven van de patiënt dan in grote mate beïnvloeden, en schade op lange termijn aan longen en oren beperken. Zoals bekend is roken een belangrijke factor, daarnaast natuurlijk soms adenoidhypertrofie, atopie en bronchiale hyperreactiviteit. Maar er blijft een groep over bij wie deze onderliggende problemen niet aanwezig zijn, of goed behandeld, of die hoe dan ook een ander beeld laten zien dan wat gemiddeld voorkomt in de praktijk. Dan kan er sprake zijn van een stoornis in het immuunsysteem in een ernstige of mildere vorm.
Denk daar bv. aan bij:

  1. infecties die te vaak optreden, een chronisch of ongewoon beloop hebben, of moeilijk te behandelen zijn
  2. meer mensen met ongewoon veel infecties in de familie, of veel KNO- of pulmonale problemen
  3. slecht instelbaar astma of COPD
  4. slechte groei, chronische diarree
  5. ongewoon veel antibioticagebruik

Om die zeldzame stoornissen op tijd op te sporen zonder iedereen die ‘vaak ziek’ is aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen zijn wereldwijd “de 10 alarmsignalen voor een afweerstoornis’” opgesteld. Als uw patiënt aan één of meer daarvan voldoet is het zinvol hem of haar voor verder onderzoek te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor, waar immunologen werken. Voor een overzicht klikt u hier.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.