Longartsen

Recidiverende lageluchtweginfecties, bronchiectasieën en moeilijk behandelbaar astma of COPD zijn signalen die kunnen wijzen op een immuundeficiëntie.

Recidiverende lageluchtweginfecties, bronchiectasieën en moeilijk behandelbaar astma of COPD zijn signalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis. Hoewel u ongetwijfeld veel van deze patiënten in de praktijk ziet, en niet altijd als eerste aan een afweerstoornis denkt bij hen, is het toch belangrijk dit wel te doen. Vroege herkenning van patiënten met een afweerstoornis leidt tot het tijdig instellen van de juiste behandeling. Voor de patiënt geeft dit vaak een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven, en verdere schade door de infecties wordt gestopt of in ieder geval geminimaliseerd.. Daarom is het belangrijk hier alert op te zijn, zonder meteen elke patiënt hierop te gaan onderzoeken. In de meeste gevallen zal een dergelijke afweerstoornis – indien aanwezig – een antistofdeficiëntie betreffen.
De volgende immunologische diagnoses kunt u in deze patiëntengroep verwachten:

  • CVID, ‘common variable immunodeficiency’ of ‘late-onset hypogammaglobulinemie’ (³2 van IgA, IgG en IgM vallen onder de normaalwaarde, en andere oorzaken hiervoor zijn uitgesloten)
  • Hypogammaglobulinemie (afwijkende waarden van immuunglobulinen, maar onvoldoende voor de diagnose CVID)
  • IgG-subklasse deficiëntie (³1 van IgG1, IgG2 of IgG3 vallen onder de normaalwaarde; IgG4 deficiëntie is doorgaans niet van klinische betekenis)
  • Specifieke antistofrespons deficiëntie (de respons op het polysacharide vaccin Pneumo23® is onvoldoende, en/of de respons op het eiwitvaccin tetanus toxoid en/of difterie is onvoldoende)
  • Chronische granulomateuze ziekte, CGD (functiestoornis van de granulocyten; zeldzaam)
  • Geen immuundeficiëntie, maar een auto-inflammatoir beeld zoals periodieke koortssyndromen
  • Secundaire immuundeficiëntie (HIV-infectie, immuunsuppressieve behandeling, hypogammaglobulinemie door eiwitverlies)

Wereldwijd zijn “de 10 alarmsignalen voor een afweerstoornis” opgesteld, daarnaast heeft de European Society for Immunodeficiencies een schema voor de diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis gepubliceerd. Als uw patiënt aan één of meer signalen voldoet is het zinvol hem of haar verder immunologisch te onderzoeken of daarvoor te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor, waar immunologen werken. Voor een overzicht klikt u hier.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.