KNO-artsen

Recidiverende en chronische sinusitiden en recidiverende otitiden, zijn signalen die kunnen wijzen op een antistofdeficiëntie.

Recidiverende en chronische sinusitiden en recidiverende otitiden, zeker bij oudere kinderen en volwassenen, zijn signalen die kunnen wijzen op een antistofdeficiëntie. Hoewel u ongetwijfeld veel van deze patiënten in de praktijk ziet, en niet altijd als eerste aan een afweerstoornis denkt bij hen, is het toch belangrijk dit wel te doen. Vroege herkenning van patiënten met een afweerstoornis leidt tot het tijdig instellen van de juiste behandeling. Voor de patiënt geeft dit vaak een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven, en verdere schade door de infecties wordt gestopt of in ieder geval geminimaliseerd.. Daarom is het belangrijk hier alert op te zijn, zonder meteen elke patiënt hierop te gaan onderzoeken. In de meeste gevallen zal een dergelijke afweerstoornis – indien aanwezig – een antistofdeficiëntie betreffen.

Wereldwijd zijn “de 10 alarmsignalen voor een afweerstoornis” opgesteld. Als uw patiënt aan één of meer daarvan voldoet is het zinvol hem of haar verder immunologisch te onderzoeken of daarvoor te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor, waar immunologen werken. Voor een overzicht klikt u hier.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.