Kinderartsen

Recidiverende luchtweg- en KNO-infecties, maar ook moeilijk behandelbaar astma, ‘failure to thrive’, onbegrepen chronische diarree, recidiverende diepe pussende infecties, infecties met een ongewoon beloop of ongewone (bv. opportunistische) verwekker, recidiverende infecties met hetzelfde pathogeen, ongewoon verlopende auto-immuun of lymfoproliferatieve ziekten, het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op een immuundeficiëntie. Ook bij kinderen met een syndromaal beeld speelt vaak een vorm van immuundeficiëntie mede een rol.

Recidiverende luchtweg- en KNO-infecties, maar ook moeilijk behandelbaar astma, ‘failure to thrive’, onbegrepen chronische diarree, recidiverende diepe pussende infecties, infecties met een ongewoon beloop of ongewone (bv. opportunistische) verwekker, recidiverende infecties met hetzelfde pathogeen, ongewoon verlopende auto-immuun of lymfoproliferatieve ziekten, het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op een immuundeficiëntie. Ook bij kinderen met een syndromaal beeld speelt vaak een vorm van immuundeficiëntie mede een rol. Vroege herkenning van patiënten met een afweerstoornis leidt tot het tijdig instellen van de juiste behandeling. Voor de patiënt geeft dit vaak een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven, en verdere schade door de infecties wordt gestopt of in ieder geval geminimaliseerd.. Daarom is het belangrijk hier alert op te zijn, zonder meteen elke patiënt hierop te gaan onderzoeken. En juist dat kan in de dagelijkse kindergeneeskundige praktijk heel lastig zijn. In de meeste gevallen zal een dergelijke afweerstoornis – met name bij recidiverende luchtweg- en KNO-infecties – een antistofdeficiëntie betreffen, maar bij de andere presentaties zijn allerlei vormen mogelijk.

De volgende immunologische diagnoses kunt u in deze patiëntengroep verwachten:

  • Agammaglobulinemie
  • CVID, ‘common variable immunodeficiency’ of ‘late-onset
  • hypogammaglobulinemie’
  • Hypogammaglobulinemie
  • IgG-subklasse deficiëntie
  • Specifieke antistofrespons deficiëntie
  • Chronische granulomateuze ziekte, CGD
  • SCID
  • Geen immuundeficiëntie, maar een auto-inflammatoir beeld zoals periodieke koortssyndromen
  • Secundaire immuundeficiëntie

Wereldwijd zijn “de 10 alarmsignalen voor een afweerstoornis” opgesteld, daarnaast heeft de European Society for Immunodeficiencies een schema voor de diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis gepubliceerd. Als uw patiënt aan één of meer signalen voldoet is het zinvol hem of haar verder immunologisch te onderzoeken of daarvoor te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor, waar kinderarts-infectioloog/immunologen werken. Voor een overzicht klikt u hier.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.