Interessante referenties

  • De Vries E; Clinical Working Party of the European Society for Immunodeficiencies (ESID). Patient-centred screening for primary immunodeficiency: a multi-stage diagnostic protocol designed for non-immunologists. Clin Exp Immunol. 2006 Aug;145(2):204-14. PubMed PMID: 16879238; PubMed Central PMCID: PMC1809674.
  • Bonilla FA, Bernstein IL, Khan DA et al. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology; Joint Council of Allergy, Asthma and Immunology. Practice parameter for the diagnosis and management of primary immunodeficiency. Ann Allergy Asthma Immunol 2005;94(5Suppl.1):S1–63. PubMed PMID: 15945566.
  • De Vries E. Immunological investigations in children with recurrent respiratory infections. Paediatr Respir Rev. 2001 Mar;2(1):32-6. Review. PubMed PMID: 16263478.
  • De Vries E, Kuijpers TW, van Tol MJ, van der Meer JW, Weemaes CM, van Dongen JJ. Immunologie in de medische praktijk. XXXIV. Diagnostiek bij vermoe¬den van een afweerstoornis: inleiding. [Immunology in medical practice. XXXIV. Screening for suspected immunodeficiency: Introduction]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Nov 11;144(46):2192-6. Review. Dutch. PubMed PMID: 11103255.
  • De Vries E, Kuijpers TW, van Tol MJ, van der Meer JW, Weemaes CM, van Dongen JJ. Immunologie in de medische praktijk. XXXV. Diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis: onderzoeksprotocollen voor patiënten met opportunistische of recidiverende ernstige infecties, sterke vermagering en niet-gedijen (‘failure to thrive’). [Immunology in medical practice. XXXV. Screening of suspected immunodeficiency: diagnostic protocols for patients with opportunistic or recurrent severe infections, wasting and failure to thrive]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2000 Nov 11;144(46):2197-203. Review. Dutch. PubMed PMID: 11103256.
  • Slatter MA, Gennery AR. Clinical immunology review series: an approach to the patient with recurrent infections in childhood. PMID: 18373701. Clin Exp Immunol. 2008 Jun;152(3):389-96. PMID: 18373701.
  • P. Wood, S. Stanworth, J. Burton, A. Jones, D. G. Peckham, T. Green, C. Hyde, H. Chapel, on behalf of the UK Primary Immunodeficiency Network. Recognition, clinical diagnosis and management of patients with primary antibody deficiencies: a systematic review. Clin Exp Immunol Sep;149(3):410-23. PMID: 17565605.
  • A.E. Azar, Z.K. Ballas. Evaluation of the adult with suspected immunodeficiency. Am J Med. 2007 Sep;120(9):764-8. PMID: 17765042.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.