Dermatologen

Ongewoon ernstige (water)wratten, candida of eczeem, afwijkingen aan de haren, teleangiectasieën, albinisme en slechte wondgenezing, het zijn allemaal signalen die kunnen wijzen op een antistofdeficiëntie.

U ziet uiteraard met regelmaat patiënten met eczeem. Als het eczeem moeilijker onder controle te krijgen is, een ongewoon beloop toont, of onvoldoende reageert op de ingestelde therapie kán er sprake zijn van een stoornis in het immuunsysteem. Dat geldt ook voor ongewoon ernstige (water)wratten of candida-infecties, afwijkingen aan de haren, teleangiectasieën, albinisme en slechte wondgenezing.

Vroege herkenning van patiënten met een afweerstoornis leidt tot het tijdig instellen van de juiste behandeling. Voor de patiënt geeft dit vaak een aanzienlijke verbetering in de kwaliteit van leven, en verdere schade door de infecties wordt gestopt of in ieder geval geminimaliseerd.

Daarom is het belangrijk hier alert op te zijn, zonder meteen elke patiënt hierop te gaan onderzoeken.Wereldwijd zijn “de 10 alarmsignalen voor een afweerstoornis” opgesteld. Daarnaast heeft de European Society for Immunodeficiencies een schema voor de diagnostiek bij vermoeden van een afweerstoornis gepubliceerd waarin een tabel met allerlei mogelijke signalen is opgenomen. Als uw patiënt aan één of meer daarvan voldoet is het zinvol hem of haar verder immunologisch te onderzoeken of daarvoor te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor, waar immunologen werken. Voor een overzicht klikt u hier.

De 10 alarmsignalen

Voldoet u aan 1 van de 10 alarmsignalen die kunnen wijzen op een afweerstoornis, is het zinvol met uw huisarts te gaan praten over verwijzing naar een specialist.


Overzicht ziekenhuizen

In sommige ziekenhuizen zijn speciale
poliklinieken waar immunologen werken.