Privacyverklaring

​De Stichting voor Afweerstoornissen stelt zicht tot doel:

  • Het behartigen van de belangen van patiënten met een afweerstoornis;
  • Patiënten en hun families (onder)steunen;
  • Kennis over afweerstoornissen verspreiden in begrijpelijke en verstaanbare vorm;
  • Artsen alert maken op het feit dat afweerstoornissen ook in hun praktijk kunnen voortkomen.

Als u de Stichting voor Afweerstoornissen helpt of gebruikmaakt van de informatie die de stichting biedt of van andere diensten van de stichting, verwerken wij mogelijk gegevens over u. De Stichting voor Afweerstoornissen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden, donateurs en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De Stichting voor Afweerstoornissen houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting voor Afweerstoornissen te Geffen (Groenstraat 17, 5386KW). De verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Laatste aanpassing is gedaan op datum 16-1-2021. Via de hyperlink Privacyverklaring onderaan de websites van de Stichting voor Afweerstoornissen kunt u de laatste versie altijd inzien. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

Verwerking persoonsgegevens

In dit privacy statement lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Ledenadministratie

De stichting voor Afweerstoornissen registreert van haar leden de naam, adres, e-mailadres woonplaatsgegevens voor verzending van het nieuwsblad De Paraplu en andere mailings.

Het bankrekeningnummer wordt geregistreerd voor de inning van de contributie.

De secretaris is de enige functionaris binnen de Stichting voor afweerstoornissen die bij deze informatie kan.

Patiëntenregistratie

In de door de Stichting voor Afweerstoornissen bijgehouden patiëntenregistratie worden de volgende gegevens vastgelegd: Ziektebeeld, behandelwijze, behandelcentrum en behandelaar, bijkomende verschijnselen en mogelijke familierelaties. Deze gegevens worden geregistreerd ten behoeve van lotgenotencontact en gerichte mailingen.

De secretaris is de enige functionairs binnen de Stichting voor afweerstoornissen die bij deze informatie kan.

Gebruik van websites van de Stichting voor Afweerstoornissen

De Stichting voor Afweerstoornissen biedt verschillende websites aan stichtingvoorafweerstoornissen.nl en altijdziek.nl    Afhankelijk van de website die u bezoekt, verwerken wij soms  persoonsgegevens. Voor zover het gebruik van persoonsgegevens niet in dit algemene privacy statement is beschreven, wordt u daarover geïnformeerd op de website die u bezoekt op het moment dat uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Websites van andere partijen

Op websites van de Stichting voor Afweerstoornissen treft u links aan naar andere websites. De stichting voor Afweerstoornissen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Sociale media

De Stichting voor Afweerstoornissen is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook en Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. De Stichting voor Afweerstoornissen volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over u.

Links

Indien deze website links naar andere websites bevat, houd er dan rekening mee dat SAS niet verantwoordelijk is voor de privacy praktijken van andere websites.  Wij moedigen onze gebruikers aan om bij het verlaten van onze website op te letten en de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, door te lezen.  Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld.

Vragen over afweerstoornissen

U kunt de Stichting voor Afweerstoornissen vragen stellen over afweerstoornissen via post, telefoon of email. In geval van telefonisch contact, vragen per post of email registreren wij uw naam en eventueel aanvullende gegevens indien u bijvoorbeeld een brochure toegestuurd wilt krijgen. Wanneer u contact met ons opneemt, geeft u hiervoor toestemming. Uw gegevens worden gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag

Doneren

Als u geld doneert aan de Stichting voor Afweerstoornissen, kunnen wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens registreren.

Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om u te informeren over nieuws, acties en events van de Stichting en voor mogelijk ook voorfondsenwerving.

U kunt zich in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Vrijwilliger worden

U kunt de Stichting voor Afweerstoornissen op verschillende manieren als vrijwilliger helpen. Van vrijwilligers registeren wij contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich als vrijwilliger aanmeldt, zullen wij aanvullende gegevens registeren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden gebruikt ter uitvoering van de activiteiten waarvoor u zich heeft aangemeld en om u te informeren over nieuws en acties van de stichting en u te vragen ook in de toekomst een bijdrage te leveren.

Communicatie van de Stichting voor Afweerstoornissen

Als geregistreerd lid van de Stichting voor Afweerstoornissen krijgt u ons magazine De Paraplu thuis gestuurd op het opgegeven adres, tenzij u zich hiervoor hebt afgemeld.

Uw e-mailadres wordt  gebruikt voor mailings en vragen over lotgenotencontacten.

Uw rechten

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 0162 517210  of per e-mail via info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan de

Stichting voor Afweerstoornissen:
Groenstraat 17
5386 KW GEFFEN
06-28953295

U kunt uw verzoek per e-mail ook richten aan info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Stichting voor Afweerstoornissen de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kunt u contact opnemen met ons via info@stichtingvoorafweerstoornissen.nl of telefoonnr: 06-28953295.