Dit is mijn vierde oorontsteking dit jaar

Altijd ziek door een afweerstoornis?

Niels, een voorbeeld van patiënten die meermaals bij een specialistisch arts langs gingen vanwege terugkerende ontstekingen of infecties. Zij kampen met problemen als recidiverende lage luchtweginfecties, ongewoon ernstige wratten, chronisch onbegrepen diarree met ernstig afvallen of COPD. Ook jij zult ongetwijfeld zulke patiënten in je praktijk treffen. En je zult bij hen waarschijnlijk niet direct aan een afweerstoornis denken. Toch is het belangrijk dit wél te doen. Terugkerende ontstekingen en infecties kunnen duiden op een afweerstoornis. Hoe eerder dit wordt herkend, des te minder schade de stoornis kan aanrichten. Dat is de reden dat bewustwording rondom primaire immuundeficiëntie zo belangrijk is. Tijdens deze ‘World Primary Immunodeficiency Week’ vragen we daar aandacht voor.

Afweerstoornis herkennen

Een afweerstoornis kun je herkennen aan de hand van de 10 alarmsignalen. Je helpt jezelf door onder andere de medische geschiedenis, inclusief familieanamnese, op te vragen, alert te blijven op terugkerende ontstekingen en infecties, en te leren van casussen, zoals onderstaande.

Afweerstoornis of niet? Leer van de casus hieronder!

Niels is 1,5 jaar en gaat naar het kinderdagverblijf. Tijdens de herfst en winter genas hij meerdere keren van een verkoudheid, maar kwam het ook meerdere keren weer terug.

Zou je bij Niels aan een afweerstoornis moeten denken?

Nee. Niels is nog jong en wordt op het kinderdagverblijf meermaals blootgesteld aan verkoudheidsvirussen. Bovendien gaat het om simpele verkoudheden.

De 10 alarmsignalen van een afweerstoornis

Een vroege diagnose en behandeling van een afweerstoornis kan een aanzienlijk verschil maken in de gezondheid en voor de kwaliteit van leven van patiënten. Let daarom goed op deze 10 alarmsignalen van een afweerstoornis.

  1. Vier of meer nieuwe oorontstekingen binnen een jaar
  2. Recidiverende diepe huid of orgaanabcessen
  3. Twee of meer ernstige bijholteontstekingen binnen een jaar
  4. Persisterende spruw in de mond of blijvende schimmelinfectie op de huid
  5. Twee of meer maanden gebruik van antibiotica met te weinig effect
  6. Noodzaak voor toediening van intraveneuze antibiotica voor herstel van een infectie
  7. Twee of meer longontstekingen binnen een jaar
  8. Twee of meer invasieve infecties, meningitis, osteomyelitis of sepsis
  9. Slechte gewichtstoename of afwijkende groei bij een zuigeling
  10. Positieve familieanamnese voor primaire immuundeficiëntie

Wat te doen als een patiënt mogelijk een afweerstoornis heeft?

Als een patiënt aan minimaal een van de 10 alarmsignalen voldoet en een afweerstoornis mogelijk is, is het zinvol om je patiënt verder immunologisch te onderzoeken of daarvoor te verwijzen. In sommige ziekenhuizen zijn hier speciale poliklinieken voor waar immunologen werken. Voor een overzicht klik je hier.

Meer informatie voor: